четвртак, 13. април 2017.

АУТАРИЈАТИ, Громиле, РОГАТИЦА, ЧЕЛЕБИ ПАЗАРИЗВОДИ    :   РОГАТИЦА

....Susjedne opštine Rogatici su: Goražde,  Rudo, Višegrad, Srebrenica, Vlasenica, Han Pijesak, Sokolac i Pale.Rogatica po svom položaju pripada širem području Glasinca. Zahvaljujući arheološkim istraživanjima koja su obavljena i kod Rogatice (Osovo, Gučevo, Plješivica, Zagorica, Rusanović, Planje, Brezije) zna se da je na tlu Glasinca u predistorijsko doba postojala civilizacija čije se viševjekovno postojanje završava oko 300.g.p.n.e. Nosilac te civilizacije bilo je veliko ilirsko pleme – Autarijati.U istoriji je taj period poznat pod imenom Glasinačka kultura. Zbog postojanja velikog broja gradina i gromila (kod Rogatice je arhelog Franc Fiala istražio 146), zna se da je u doba Ilira Glasinac bio gusto naseljen. Broj stanovnika prije 2300 godina bio je približno jednak broju stanovnika iz sedamdesetih godina dvadesetog vijeka. Glasinačka kultura je nestala dolaskom Kelta, koji su prodrlu u Bosnu u četvrtom vijeku prije nove ere. Sa dolaskom Kelta izvršena je na Glasincu prva poznata smjena stanovništva.Značajno rimsko naselje urbanog karaktera nalazilo se u Rogatici. Sve što se o tom gradu zna poznato je po arheološkim i epigrafskim ostacima iz same Rogatice i njene okoline. Na parcelama zvanim Mazlulovine otkopan je betonski zid, a u blizini je bila I „grčka crkva“. Rimskog građevinskog materijala nalazilo se po cijelom gradu, od mahale Toplik do bolnice. Uz potok Toplik vodio je rimski put, a nađeno je dosta epigrafskih nadgrobnih i votivnih spomenika. Iz njih se zaključuje da su gradom upravljali vojni veterani dovedeni iz raznih krajeva carstva i da je romanizacija išla veoma sporo.Rogatica se spominje u pisanim dokumentima početkom 15. vijeka, a krajem 15. vijeka, umjesto imena Rogatica bilježi se ime Čelebi Pazar. To ime je Rogatica dobio po Mehmedu Čelebiji sinu Isa-begovom. Čelebi na turskom znači “gospodski - plemenit".U toku austrougarske vladavine, počev od 1878. godine, mijenja se struktura stanovništva u Rogatici. Prvo se doseljava nekoliko jevrejskih porodica i trgovaca drugih nacionalnosti, austrougarskih oficira i činovnika, a s okolnih sela u čaršiju se naseljavaju Srbi.
U pregledu mjesta i statistici stanovništva u Bosni i Hercegovini objavljenom na njemačkom jeziku 1880. godine, predstavljeni su rezultati prvog popisa, koji je Austro-Ugarska monarhija organizirala i među kojim nalazimo sljedeće podatke: Rogatica 1879. ima 1.831 stanovnika, 444 kuće i 471 stan.
Vjerska struktura stanovništva je izgledala ovako:
Muslimani 1.693 ili 92,46 %
Pravoslavci 131 ili 7,16 %
Jevreji 6 lil 0,32 
Katolici 1 ili 0,06 %
Rogatica se, kao urbano naselje, tada nalazila na 28. mjestu u Bosni.

             = изводи, извор: Рогатица кроз историју