избор: исечци (003)

(....)

..
..

ЗИД: Облици метафоре / Предраг Брајовић
Политика, Културни додатак, 29. август 2015, стр. 10 (извор: шт. изд; факсимил)
ЛеЗ 0007266   


Нема коментара: